Skip to content
Др Драгица Панић Кашански

Ванредни професор, шеф катедре

На Музичкој академији у Сарајеву дипломирала 1986. године на Одсјеку за музикологију - етномузикологију и стекла стручни назив Академски музичар професор. Магистрирала из области етномузикологије и етнокореологије на Факултету музичке уметности у Београду 1996. године и стекла академски назив Магистар наука. Положила стручни испит из Методике наставе музичког фолклора на Академији уметности у Новом Саду. Одбранила докторску тезу на Академији умјетности у Бањој Луци и стекла научни степен Доктора наука из Етномузикологије 2013. године. 

Професионално искуство

Ужа научна област: Етномузикологија

Аутор је бројних научних и стручних радова oбјављених у научним часописима и зборницима радова са научних скупова, као и двије књиге из области етномузикологије и етнокореологије: Играчица или коло и Нина, буба, пашљо сине, музичка и играчка традицијска пракса Рома брчанског краја у другој половини 20. вијека. Такође је и коаутор још двије књиге: Нематеријално културно насљеђе, теоријски, методолошки и административни аспекти и  Водич кроз традиционалну музику. Била је члан Комисије за нематеријално културно насљеђе Републике Српске и Државне комисије БиХ за сарадњу са Унеском (2010-2014). Цертификовани је Унесков експерт за инвентарисање засновано на локалној заједници у контексту Конвенције Унеско 2003. Осим нематеријалног културног насљеђа њено поље интересовања је примијењена етномузикологија и промјене у традиционалној музичкој култури настале мијешањем урбаног и руралног и архаичног и савременог. Аутор је 45 концерата посвећених традиционалној музици првенствено српског културног постора као и аутор програма под називом Традицији на (с)цени који се одвија у оквиру манифестације „Дани Владе Милошевића“ у Бањој Луци. Оснивач је и ментор истраживачке теренске станице за студенте етномузикогије из Бање Луке, Београда и Новог Сада Етнокамп Кикинда који већ 19 година организује теренска снимања музичко-фолклорне грађе Сјеверог Баната (Србије и Румуније) под окриљем Академског друштва за његовање музике Гусле гдје је смјештен и Архив фолклорне грађе. Оснивач је Удружења за његовање српског културно-историјског насљеђа Баштинар Брчко, који већ 18 година издаје истоимени часопис и суоснивач још два научна удружења: ЦЕФИСК – Центар за фолклористику и студије културе из Бање Луке и Националног комитета у БиХ Свјетског вијећа за традиционалну музику (ICTM). Предсједник је Музиколошког друштва Републике Српске. Од 2013. године је шеф Катедре за етномузикологију на којој се налази Архив фолклорних записа Академије умјетности УНИБЛ.
Наставно-научни предмети: Етномузикологија 1-8, Етнокореологија 1-8; Традиционални инструменти 1-4, Традиционално пјевање 1-4, Музички фолклор 1-2; Традиционална музика свијета; Етнокореологија и Етномузикологија I-II.