Skip to content
Др Ира Проданов Крајишник

Гостујући професор

Др Ира Проданов Kрајишник основне студије музикологије завршила је у Београду на Факултету музичке уметности. Магистaрску тезу одбранила је на Академији уметности Универзитета у Новом Саду. Докторске студије започела је у Тибингену, Немачка, а докторску тезу одбранила на Академији уметности Универзитета у Новом Саду.

Професионално искуство

Ужа умјетничка-научна област: Музикологија

Тренутно је редовни професор на Академији уметности Универзитета у Новом Саду и на Академији умјетности у Бањој Луци, Република Српска. Области њене експертизе су европска и српска музика 20. и 21. века. Посебно се посветила истраживању интердисциплинарности у односу музике и медија, музике и религије, теорије и праксе популарне музике. Држи курсеве целоживотног учења акредитоване у Заводу за унапређење образовања и васпитања у области комуникационих и презентационих вештина, популарне музике, те дигиталних компетенција у настави музике. Др Ира Проданов предаје следеће предмете: Историја музике 20. века, Музика и медији, Музика 17. и 18. века, Религија у музици 20. века, Академско писање, Музикологија 1 (докторске студије). Била је координатор за Темпус пројекат ИнМусВeб на Академији уметности и руководилац научног пројекта Kултуролошки идентитети у уметничкој продукцији Академије уметности (2016 – 2020). Тренутно је члан тима новог Ерасмус +K2 пројекта ДЕМУСИС (2019/2022). Објавила је шест књига и више од 50 научних радова. Увела је нови мастер програм на Академији уметности под називом Музика и медији у оквиру пројекта ИнМусВеб. Ира Проданов преводи књиге са немачког и енглеског језика и пише драмске представе за децу. Тренутно је ментор у изради једне докторске дисертације.