Skip to content
Др Санда Додик

Редовни професор

Основне студије похађала на Музичкој академији у Сарајеву, а затим у Подгорици, гдје је дипломирала на Педагошко-теоретском одсјеку, смјер за Општу музичку педагогију. Магистарске студије из области Хармоније са хармонском анализом похађала је на Факултету музичке уметности у Београду, гдје је одбранила магистарску тезу под називом „Хармонске особености словенске музике XIX вијека“ (2004). Докторску дисертацију на тему „Веза архаичног и савременог звука у циклусу Музика октоиха Љубице Марић“ под менторством др Соње Маринковић и коменторством Мирјане Живковић одбранила на Академији умјетности Универзитета у Бањој Луци (2013).

Професионално искуство

Ужа умјетничка-научна област: Умјетничко-тероијске дисциплине

Радила је као професор музичке културе у Земунској гимназији и Класичној гимназији у Београду (1997–1998), те у Музичкој школи „Владо Милошевић“ у Бањој Луци (1992–1993. и 1998-2000). У периоду од 1998. до 2000. године, радила је као сарадник у програму Радија Републике Српске, гдје је припремала и реализовала ауторске емисије из области умјетничке музике, од којих се посебно издваја циклус емисија „Свијет опере“ који је забиљежио 60 издања.

На Академији умјетности Универзитета у Бањој Луци запослена је од 2000. године, а од 2020. године у звању је редовног професора на предмету Хармонија са хармонском анализом на Катедри за музичку теорију. Aнгажована је као ментор на докторским студијама на Музичкој академији Универзитета у Сарајеву (2015–2020). Обављала је функције продекана за наставу (2007), члана Сената Универзитета у Бањој Луци (2014–2015), продекана за умјетност и међународну сарадњу (2015–2016), в. д. декана Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци (2016–2017), те декана Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци (од априла 2017. до октобра 2020. године).

Учествовала је на научним скуповима „Дани Владе С. Милошевића“ (Бањалука, 2006–2019), стручном скупу Катедре за теоријске предмете (Београд, 2006), Међународном симпозију композитора, музиколога, етномузиколога и музичких теоретичара (Соко Бања, 2006), Балкан Арт Форуму Уметност и култура данас: дух времена и проблеми интерпретације (Ниш, 2014), научном скупу Уметничко наслеђе & Музика и медији (Крагујевац, 2014), Међународном симпозију „Музика у друштву“ (Сарајево, 2016), „На маргинама музиколошког канона: композиторска генерација Петра Стојановића, Петра Крстића и Станислава Биничког“ (Београд, Музиколошко друштво Србије, 2017), научној трибини „54. Мокрањчеви дани“ (Неготин, 2019) и др.

Учествовала је у пројектима и представљала Академију умјетности на годишњим конгресима АEC-а (Букурешт 2009, Варшава, 2010, Будимпешта, 2014, Гетеборг, 2016), учествовала у пројекату Ерасмус+ К107 (Трст, 2015, 2016), била представник Академије умјетности на 2nd China and Central and Eastern European Countries Cultural and Creative Industry Forum (Пекинг, 2017), боравила на Универзитету у Квинсленду, Аустралија (Visiting Academic to The University of Queensland, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Music) у оквиру истраживачког пројекта Тhe role of music in the cultural identity of members of the Bosnian diaspora (2017). Дјеловала је као члан многобројних комисија, стучних и научних савјета, жирија, стручних редакција, програмских и уређивачких одбора. Члан је Музиколошког друштва Републике Српске, предсједник Удружења ICD ‒ Initiative Cultural Diversity, те Српског пјевачког друштва „Јединство“.

Аутор је три књиге и већег броја научних и стручних радова из области музикологије, музичке теорије - поље хармоније и анализе, са фокусом на истраживању музике националних школа XIX и XX вијека. Поред тога, бави се истраживањем стваралаштва савремених српских и босанскохерцеговачких композитора. Aутор је више умјетничких пројеката, бројних уредничких радова, рецензија, те енциклопедијских одредница, а остварила је менторство и чланство у комисијама на првом, другом и трећем циклусу студија.