Skip to content
Др Саша Павловић

Редовни професор, шеф катедре

Проф. др Саша Павловић, дипломирао је и магистрирао на Академији умјетности Универзитета у Бањој Луци на Одсјеку за општу музичку педагогију под менторством проф. др Зориславе М. Васиљевић. Магистрирао је на тему „Мокрањчев Осмогласник са становишта методике музичке писмености“ (2005). На истој високошколској установи одбранио је и докторску тезу „Могућности примене информационо-комуникационе технологије у настави музичког описмењавања“, ментор проф. др Гордана Стојановић (2019).

Професионално искуство

Ужа умјетничка-научна област: Умјетничко-теоријске дисциплине

Педагошку дјелатност обављао је у основним и средњим музичким и општеобразовним школама као наставник више предмета (солфеђа, клавира, музичке културе, гитаре, камерне музике и хора) на простору Републике Србије (С. Паланка: 1994-1999) и Републике Српске (Добој: 1999-2008). Од 2003. године запослен је на Академији умјетности Универзитета у Бањој Луци на Катедри за музичку теорију и педагогију, прво у својству демонстратора, а затим у звању асистента (2004−2008), доцента (2008-2013), ванредног професора (2013-2019) и редовног професора (2019) за предмете Солфеђо и Методика солфеђа. Наставу изводи на првом и другом циклусу студија. Обавља функцију шефа Катедре за солфеђо и музичку педагогију. Члан је Управног одбора Универзитета у Бањој Луци, Музиколошког друштва РС, Асоцијације композитора – музичког стваралаштва БиХ, радних група за израду НПП за основне и средње школе и комисија за полагање стручних испита. Павловић је аутор великог броја научних и стручних радова из области музичке педагогије, звучних и штампаних музичких публикација, примјера за такмичења из солфеђа као и великог броја аранжмана за разне музичке саставе и позоришне представе. Руководилац је и реализатор бројних семинара, педагошких и умјетничких пројеката и члан жирија на различитим музичким фестивалима и такмичењима. Као музички извођач и умјетнички руководилац СПД „Ива“ реализовао је велики број концерата у земљи и иностранству. Добитник је бројних награда и друштвених признања у области музичке педагогије, музичког стваралаштва и за промоцију и очување традиционалног музичког блага.