Skip to content
Матија Антонић, ма

Виши асистент

Матија Антонић је рођен 23.12.1991. године у Бањој Луци. Основну и средњу музичку школу „Владо Милошевић“ је завршио на два смјера: музички сарадник и музички извођач (виола) у класи проф. Мирјане Бубић. Кроз школовање је учествовао на бројним такмичењима и освајао бројне награде. Академију умјетности Универзитета у Бањој Луци уписује 2011. године на смјеру за музичку теорију и педагогију. Завршни рад под називом „Могућности имплементације примјера из Мокрањчевих руковети у процес музичког описмењавања“ одбранио је 2016. године под менторством др Саше Павловића. Исте године уписује мастер на студијама за музичку педагогију. Мастер рад под називом "Домаћи задатак са становишта наставе солфеђа" (ментор др Саша Павловић, ред. проф.) је одбранио 14.04.2021. год. на Академији умјетности Универзитета у Бањој Луци.

Професионално искуство

Ужа умјетничка-научна област: Умјетничко-теоријске дисциплине

Од 2017. године изабран је у звање асистента за предмете Солфеђо 1-8 и Методика солфеђа 1-4. Поред наведеног, пише аранжмане за дјечје хорове. Свој први научно-истраживачки рад под називом „Задаци из теорије музике са становишта Блумове таксономије“ заједно са професором Сашом Павловићем издао је 2021. године. Аутор је примјера за такмичења из солфеђа основних и средњих музичких школа широм Републике Српске.

Поред музичких активности бави се израдом интернет страница (web design), као и дигиталним маркетингом.