Skip to content
Сања Пупац, ма

Виши асистент

Сања Пупац, виши асистент на ужој научној области Етномузикологија на Академији умјетности Универзитета у Бањој Луци. Рођена је 1982. у Бањој Луци. Нижу и Средњу музичку школу „Владо Милошевић“ завршила у Бањој Луци. Студиј етномузикологије завршила на Академији умјетности Бања Лука, одсјек Музичка умјетност, смјер Етномузикологија-музикологија дипломским/мастер радом са темом „Музичка и орска традиција Змијања-прилог проучавању игре и музике Доњег и Горњег Раткова, Ситнице и Стричића“ под менторством проф. др Димитрија Големовића и проф. др Оливере Васић.

Професионално искуство

Ужа умјетничка-научна област: Етномузикологија

У току основних студија била је демонстратор на предмету етнокореологија, а радила је и као професор музичке културе у основној школи. Звање асистента на Академији умјетности Универзитета у Бањој Луци стиче 2008. године, а послије и звање вишег асистента на ужој научној области Етномузикологија. Запослена је у Музеју Републике Српске као виши кустос етномузиколог и као виши асистент на Академији умјетности у Бањој Луци.

Аутор је многих научних и стручних радова из области етнокореологије и етномузикологије. Учесник је бројних међународних симпозијума и семинара у Републици Српској и БиХ, као и у региону. Предавала је на многим семинарима и радионицама из области традиционалних игара, традиционалне пјесме и традиционалних инструмената.

Била је члан жирија на догађајима чији је предмет очување нематеријалне културне баштине. Координатор је многих теренских истраживања нематеријалне културне баштине, као и члан комисија за оцјењивање пројеката из области културе и културног насљеђа.

Радила је и у стручним радним групама као предлагач разних Правилника и Закона из области културе.