Skip to content
Софија Вучићевић

Асистент

Софија Вучићевић (1994) завршила је 2013. године Гимназију, као и Средњу музичку школу у Источном Сарајеву. Основи циклус на Академији умјентости Универзитета у Бањој Луци завршила је 2017. године и тренутно је на мастер студију. У јулу 2017. године одбранила је дипломски рад на тему Вишегласно пјевање Мокрог и околине, под менторством др Драгице Панић Кашански.

Професионално искуство

Ужа умјетничка-научна област: Етномузикологија

У децембру 2017. године добија звање асистента на Катедри за етномузикологију. Учествовала je на многим радионицама, теренима, семинарима, симпозијумима и научно-стручним конференцијама, са објављеним радовима. Академске 2014/2015 године била је стипендиста Министарства просвјете и културе, а од 2015. Фонда ,,Др Милан Јелић“. Активно је учествовала на Етно кампу у Кикинди 2014. и 2015. године, а 2016. године на Љетној школи етномузикологије у Прагу. Од 2014. активно учествује у припреми и реализацији манифестације Дани Владе С. Милошевића и научног скупа Традиција као инспирација у оквиру исте манифестације У оквиру поменуте манифестације 2015.. и 2016. године проглашена је за најбољег студента. Члан је Женске пјевачке групе Смјера за етномузикологију са којом је редовно наступала, а учествовала је у припреми и снимању издања Традиција на (с)цени. Од 2017 – 2020. године обавља функцију техничког секретара Музиколошког друштва Републике Српске. Ангажована је као стручни сарадник за традиционално пјевање у Ансамблу народних игара и пјесама Веселин Маслеша у Бањој Луци, од септембра 2015. године. Члан је Центра за фолклористику и студије културе ЦЕФИКС.