Административно-техничко особље Академије умјетности:

1. Тијана Јокић - Секретар

2. Мирјана Шекара - Референт за студентска питања

3. Сузана Мијатовић - Референт за постдипломски студиј и докторате

4. Наташа Павловић - Руководилац библиотеке

5. Милка Керовић - Виши књижничар

6. Бојан Гостић - Референт за књиговодствене послове

7. Емилија Корица - Технички сарадник у настави

8. Гордана Малетић - Технички секретар

9. Гордана Полић  - Административно-технички радник

10. Горан Глишић - Кућни мајстор

11. Александар Илић - Возач - курир

12. Добрила Ћулум - Спремачица

13. Момирка Врањеш - Спремачица

14. Драгана Тубић - Спремачица

15. Јагода Ћетојевић - Спремачица

16. Ружица Савановић - Спремачица

17. Слађана Кењало - Спремачица

18. Драгица Милиновић - Спремачица

19. Ранка Краљевић - Спремачица

20. Андреја Суботић - Спремачица

21. Миле Зец - 

22. Момир Никић -

23. Маја Бојић - Web администратор

24. Миа Иванчевић - Извршни директор СМУЦа

25. Игор Тешић - Стручни сарадник СМУЦа

26. Милорад Кашћелан -