:

Пријемни испити у првом уписном року за школску 2017/18. годину

Конкурс за упис студената у прву годину првог, другог и трећег циклуса студија у академској 2017/18 години

На Академији умјетности Универзитета у Бањој Луци пријављивање кандидата у првом уписном року  почиње 19.6.2017. а завршава 23.6.2017. године (пријем докумената се врши сваки радни дан).

Полагање пријемног испита траје од 26.6.2017. до 30.06.2017. године.

Објављивање резултата конкурса је 3.7.2017. године до 14,00 часова, а упис примљених кандидата обавиће се од10.7.2017. до 14.7.2017. године.

Други уписни рок ће бити организован за студијске програме и смјерове који у првом року не упишу планирани број студената. Пријављивање кандидата почиње 28.8.2017. а завршава 1.9.2017. године.

Полагање пријемног испита ће се обавити од 4.8. до 8.9.2017. године, а упис примљених кандидата обавиће се од 13. до 15.9.2016. године.

Академија умјетности Универзитета у Бањој Луци је у склопу припрема за организацију пријемних испита на свим студијским програмима утврдила и термине за консултације са заинтересованим кандидатима те термине припремне наставе.

РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА:

-         Студијски програм Драмске умјетности

-         Студијски програм Ликовне умјетности

-         Студијски програм Музичка умјетност.

На Музичкој умјетности, на првом циклусу студија, се врши упис студената на смјерове Музичка теорија и педагогија, Етномузикологија, Соло пјевање, Композиција, Дириговање, Клавир и гитара, Гудачки инструменти (Виолина, Виола, Виолончело, Контрабас) и Дувачки инструменти (Флаута, Тромбон, Обоа, Труба и Кларинет).

На Драмским умјетностима се врши упис студената на  Филмски и телевизијски смјер (Монтажа, Камера и Филмска и ТВ режија) и смјер Продукција.

На Ликовним умјетностима се врши упис студената на смјеровима Сликарство, Интермедијална умјетност, Графика и Графички дизајн.