:

Резултати пријемних испита у другом уписном року 2017. године

Централна комисија за провођење пријемних испита на Академији умјетности објављује резултате пријемних испита на првом циклусу студија у другом уписном року за школску 2017/18. годину :

ДРАМСКЕ УМЈЕТНОСТИ:

- Филм и телевизија: - Монтажа

                                 - Филмска и телевизијска режија

                                 - Камера        

Продукција

ЛИКОВНЕ УМЈЕТНОСТИ:

Графика

Сликарство

Интермедијална умјетност

МУЗИЧКА УМЈЕТНОСТ

Музичка теорија и педагогија

Композиција

Гитара

-- Флаута

На основу расписаног Конкурса за упис студената у прву годину првог циклуса студија у академској 2017/2018. години на јавним високошколским установама у другом уписном року, Академија умјетности је организовала пријемне испите на првом циклусу студија на сва три студијска програма у другом уписном року од 4. до 8. септембра 2017. године.

Пријемне испите су провеле стручне комисије за поједине смјерове студијских програма именоване од стране декана Академије умјетности Рјешењем бр. 06-1/2.294/17 . На основу поднесених извјештаја стручних комисија за провођење пријемног испита Централна комисија за пријемне испите је извршила провјеру и верификацију поднесених извјештаја те на основу тога објављује резултате пријемног испита у другом уписном року за школску 2017/18. годину.

Примљени кандидати су обавезни доћи лично на упис.

За упис је потребно доставити сљедећу документацију:

1. Двије фотографије 5x6 цм

2. Љекарско увјерење са мишљењем психолога

3. Доказ о уплати уписа семестра, школарине и уписног материјала (уплатнице се могу добити у Студентској служби.

Након уплате уписни материјал и индекс могу се преузети у Студентској служби.

Упис примљених кандидата обавиће се од 13.09.2017.  до 15.09.2017. године.