Студентима Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци омогућена је уплата школарине предвиђене за зимски семестар академске 2017/2018. године у двије једнаке рате. За реализацију ове одлуке задужује се Студентска служба Академије умјетности.