У прилогу је,

Правилник о пријави, изради и одбрани завршног рада на студијском програму Музичка умјетност на студију првог циклуса.