Поступак анкетирања студената продужен је до 21. јануара 2018. године.  Анкетирање се односи на предавања/вјежбе из наставних предмета који се изводе у зимском семестру 2017/2018. године на првом циклусу студија.