Информација за све студенте који су у процедури за предају и одбрану мастер рада. У документима су :

Инструкције за поступак провјере оригиналноси завршних радова,

Правилник о садржају, изгледу и дигиталном репозиторијуму мастер рад,

Правилник о поступку провјере оригиналности завршних радова.