:

ПРИЈЕМНИ ИСПИТИ

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДРАМСКИХ УМЈЕТНОСТИ

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ МУЗИЧКА УМЈЕТНОСТ

СВИ КАНДИДАТИ КОЈИ КОНКУРИШУ НА СМЈЕР МУЗИЧКА УМЈЕТНОСТ НА ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ СУ ДУЖНИ ДА ПОЛАЖУ ПИСМЕНИ И УСМЕНИ ИСПИТ ИЗ СОЛФЕЂА 12. СЕПТЕМБРА!

Солфеђо писмени 12. септембар од 09.00 часова
Солфеђо усмени 12. септембар од 10.00 часова
 
Теорија музике, хармонија и облици писмени 11. септембар од 10.00 часова
Теорија музике, хармонија и облици усмени 11. септембар од 13.30 часова
Клавирски практикум 11. септембра од 14.00 часова - Камерна сала
 
Композиција 11. септембар од 09.00 часова
 
Клавир (главни предмет) 11. септембар у 12.00 часова (Камерна сала)
 
Гитара 10. септембар од 12.00 часова
 
Дувачи 11. септембар од 10.00 часова
 
Соло пјевање 12. септембар од 13.00 часова - Камерна сала
Клавирски практикум 11. септембра од 14.00 часова - Камерна сала
 
Дириговање 12. септембар од 14.30 часова (Камерна сала)
 
Етномузикологија 13. септембар од 10.00 часова
Клавирски практикум 11. септембра од 14.00 часова - Камерна сала
 
Гудачи 13. септембар од 10.00 часова
 
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЛИКОВНИХ УМЈЕТНОСТИ