:

Пријемни испит

Купить СНПЧ А7 Кемерово, оперативная доставка

На пријемни испит из Сликарства и Графике кандидати достављају:

          - најмање 5 радова (слике, графике, радови интермедијалне умјетности и сл.)

          - мапа цртежа ( најмање 10 цртежа  - формат није ограничен)

          - умјетничка биографија

          - приједлог умјетничког истраживања

          - самосталан рад (радови који су настали самостално изван институције

           на којој је кандидат студирао).

Утврђује се редослијед примљених кандидатана основу постигнутих резултата на првом циклусу студија (просјечна оцјена, квалитет радова, излагање на изложбама од националног значаја и међународним изложбама, награде и признања).

На пријемни испит другог циклуса студија на смјеру Графичкли дизајн сви кандидати требају доставити:

- мапу радова из области Графичког дизајна која садржи 10 табли формата 50x70 цм;  

- умјетничку биографија, каталог изложби, портфолио са репродукованим радовима у електронској форми;

- приједлог умјетничког истраживања.