Конкурс за избор наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци - 19.2.2014.

Поништење и исправка дијела конкурса за избор наставника и сарадника објављеног 19.02.2014. године