Pravni akti

Konsultacije

Pojedinačne konsultacije sa studentima iz predmeta Montaža za sve studijske grupe kod docenta Predraga Solomuna su svaki ponedjeljak u 14 sati.

Raspored nastave

GLUMA - Raspored predavanja i vježbi - zimski semestar 2017/18.

POZORIŠNA REŽIJA - Raspored predavanja i vježbi - zimski semestar 2017/18.

DRAMATURGIJA - Raspored predavanja i vježbi - zimski semestar 2017/18.

FILM I TELEVIZIJA - Raspored predavanja i vježbi - zimski semestar 2017/18.

PRODUKCIJA - Raspored predavanja i vježbi - zimski semestar 2017/18.

- ANIMIRANI FILM - Raspored predavanja i vježbi - zimski semestar 2017/18.

 

 

- GLUMA - Raspored predavanja i vježbi - ljetni semestar 2015/16.

- POZORIŠNA REŽIJA - Raspored predavanja i vježbi - ljetni semestar 2015/16.

- DRAMATURGIJA - Raspored predavanja i vježbi - ljetni semestar 2015/16.

- FILM I TELEVIZIJA - Raspored predavanja i vježbi - ljetni semestar 2015/16.

- PRODUKCIJA I ANIMIRANI FILM - Raspored predavanja i vježbi - ljetni semestar 2015/16.

 

GLUMA I POZORIŠNA REŽIJA - Raspored predavanja i vježbi - ljetni semestar 2014/15.

DRAMATURGIJA - Raspored predavanja i vježbi - ljetni semestar 2014/15.

FILM I TV - Raspored predavanja i vježbi - ljetni semestar 2014/15.

PRODUKCIJA I ANIMIRANI FILM - Raspored predavanja i vježbi - ljetni semestar 2014/15.