Pravni akti

Konsultacije

- Pojedinačne konsultacije sa studentima iz predmeta Montaža za sve studijske grupe kod docenta Predraga Solomuna su svaki ponedjeljak u 14,00 časova.

- Konsultacije za upis Glume kod prof. Elene Kostić, će se održavati svaki četvrtak od 15,00 časova u učionici br. 7, na I spratu Akademije umjetnosti.

- Konsultacije iz predmeta Animacija kod prof. Mladena Đukića su svakog petka u 10,00 časova.

Raspored nastave

- PRODUKCIJA - Raspored predavanja i vježbi - zimski semestar 2018/19.

- DRAMATURGIJA - Raspored predavanja i vježbi - zimski semestar 2018/19.

- FILM I TELEVIZIJA - Raspored predavanja i vježbi - zimski semestar 2018/19.

- GLUMA - Raspored predavanja i vježbi - zimski semestar 2018/19.

- ANIMIRANI FILM - Raspored predavanja i vježbi - zimski semestar 2018/19.

 

- PRODUKCIJA - Raspored predavanja i vježbi - ljetnji semestar 2017/18

- DRAMATURGIJA - Raspored predavanja i vježbi - ljetnji semestar 2017/18

- FILM I TELEVIZIJA - Raspored predavanja i vježbi - ljetni semestar 2017/18

- GLUMA - Raspored predavanja i vježbi - ljetni semestar 2017/18

- FILM I TELEVIZIJA - Raspored predavanja i vježbi - ljetni semestar 2017/18

- ANIMIRANI FILM - Raspored predavanja i vježbi - ljetni semestar 2017/18

 

GLUMA - Raspored predavanja i vježbi - zimski semestar 2017/18.

POZORIŠNA REŽIJA - Raspored predavanja i vježbi - zimski semestar 2017/18.

DRAMATURGIJA - Raspored predavanja i vježbi - zimski semestar 2017/18.

FILM I TELEVIZIJA - Raspored predavanja i vježbi - zimski semestar 2017/18.

PRODUKCIJA - Raspored predavanja i vježbi - zimski semestar 2017/18.

- ANIMIRANI FILM - Raspored predavanja i vježbi - zimski semestar 2017/18.

 

 

- GLUMA - Raspored predavanja i vježbi - ljetni semestar 2015/16.

- POZORIŠNA REŽIJA - Raspored predavanja i vježbi - ljetni semestar 2015/16.

- DRAMATURGIJA - Raspored predavanja i vježbi - ljetni semestar 2015/16.

- FILM I TELEVIZIJA - Raspored predavanja i vježbi - ljetni semestar 2015/16.

- PRODUKCIJA I ANIMIRANI FILM - Raspored predavanja i vježbi - ljetni semestar 2015/16.

 

GLUMA I POZORIŠNA REŽIJA - Raspored predavanja i vježbi - ljetni semestar 2014/15.

DRAMATURGIJA - Raspored predavanja i vježbi - ljetni semestar 2014/15.

FILM I TV - Raspored predavanja i vježbi - ljetni semestar 2014/15.

PRODUKCIJA I ANIMIRANI FILM - Raspored predavanja i vježbi - ljetni semestar 2014/15.