Pravilnik o završnom radu - SPMU - Prvi ciklus

Na osnovu člana 71. stav 7 Zakona o visokom obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske broj 73/10,104/11,84/12 i 108/13) i član 54. Statuta Univerziteta u Banjoj Luci, član 23. Statuta Akademije umjetnosti Univeziteta u Banjoj Luci, Nastavničko-umjetničko vijeće na sjednici održanoj dana 13.07.2017. godine, donosi:

Odluku o usvajanju Pravilnika o prijavi, izradi i obradi završnog rada na Studijskom programu muzičkih umjetnosti na studiju prvog ciklusa.

Festival Nei Suoni dei Luoghi 2017

Na festivalu će u petak, 14. jula 2017. godine, koncert održati studenti Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci.

U mjestu Villesse u Italiji, nastupiće trio u sastavu Renata Vidović - klarinet, Srna Majar - viola i Nataša Savić - klavir, iz klase kamerne muzike prof. Biljane Jašić - Radovanović i asistentkinje Marije Pilipović. 

19732233 1416412115112693 3811438144905468202 n

 

Javni konkurs galerije UDAS

Kulturni centar UDAS Banjaluka, u cilju promocije grafičke umjetnosti i njenih stvaralaca, raspisuje Javni konkurs za dodjelu izložbenog prostora autorima iz oblasti grafičke umjetnostiu okviru kulturne manifestacije ‘’Jesen grafike 2017”. Manifestacija će se održati u periodu od oktobra do decembra 2017. godine u okviru koje će se predstaviti ukupno 6 (šest) autora putem samostalnih izložbi u trajanju po 15. dana.

Na konkurs se mogu prijaviti:

- diplomirani likovni umjetnici iz Bosne i Hercegovine i zemalja bivše Jugoslavije

- studenti/kinje završnih godina akademija likovnih umjetnosti iz Bosne i Hercegovine i zemalja bivše Jugoslavije  

Više informacija preuzeti ovde.

Ispit kod prof. Slavice Gluvić

Prof. Slavica Gluvić će ispite iz predmeta: Solfeđo, Metodika solfeđa i Tematski seminar 2, držati 13.07. (četvrtak) od 9,00 časova. 

Rezultati prijemnih ispita u prvom upisnom roku 2017. godine

Centralna komisija za provođenje prijemnih ispita na Akademiji umjetnosti objavljuje rezultate prijemnih ispita na prvom ciklusu studija u prvom upisnom roku za školsku 2017/18. godinu :

DRAMSKE UMJETNOSTI:

- Film i televizija: - Montaža

                         - Filmska i televizijska režija

                         - Kamera        

- Produkcija

LIKOVNE UMJETNOSTI:

- Grafika

- Slikarstvo

- Intermedijalna umjetnost

- Grafički dizajn

MUZIČKA UMJETNOST

- Muzička teorija i pedagogija

- Etnomuzikologija

- Kompozicija

- Gitara

- Klavir

- Viola

- Violina

- Klarinet

- Truba

- Oboa

Na osnovu raspisanog Konkursa za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2017/2018. godini na javnim visokoškolskim ustanovama, Akademija umjetnosti je organizovala prijemne ispite na prvom ciklusu studija na sva tri studijska programa u prvom upisnom roku od 26. juna do 30. juna 2017. godine.

Prijemne ispite su provele stručne komisije za pojedine smjerove studijskih programa imenovane od strane dekana Akademije umjetnosti Rješenjem br. 06-1/2.294/17 . Na osnovu podnesenih izvještaja stručnih komisija za provođenje prijemnog ispita Centralna komisija za prijemne ispite je izvršila provjeru i verifikaciju podnesenih izvještaja te na osnovu toga objavljuje rezultate prijemnog ispita u prvom upisnom roku za školsku 2017/18. godinu.

Broj slobodnih mjesta za drugi upisni rok na studijskim programima će biti objavljen nakon upisa primljenih kandidata koji će se obaviti od 10.7.2016. do 14.7.2017. godine.

Primljeni kandidati su obavezni doći lično na upis.

Za upis je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Dvije fotografije 5x6 cm

2. Ljekarsko uvjerenje sa mišljenjem psihologa

3. Dokaz o uplati upisa semestra, školarine i upisnog materijala (uplatnice se mogu dobiti u Studentskoj službi.

Nakon uplate upisni materijal i indeks mogu se preuzeti u Studentskoj službi.

Drugi upisni rok će biti organizovan za smjerove koji u prvom roku ne upišu planirani broj studenata. Prijavljivanje kandidata počinje  28.08.2017. a završava 01.09.2017. godine.

Polaganje prijemnog ispita će se obaviti  od 04.09.2017. godine do 08.09.2017. godine, a upis primljenih kandidata obaviće se od 13.09.2017.  do 15.09.2017. godine.

Strana 1 od 51