Završni rad / Mirsad Okanović / SPMU

Mirsad Okanović, apsolvent na studijskom programu Muzička umjetnost, smjer Muzička teorija i pedagogija, prvi ciklus studija, brani završni rad na temu: „Harmonska analiza ciklusa deset preludija op. 23 Sergeja Rahmanjinova“, dana 18.01.2018. godine sa početkom u 10,30 časova u prostorijama Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci.


Završni rad se može pogledati u Studentskoj službi Akademije umjetnosti.

Završni rad / Milica Stijepić / SPMU

Milica Stijepić, apsolvent na studijskom programu Muzička umjetnost, smjer Solo pjevanje, prvi ciklus studija, brani završni rad na temu: „Vokalno interpretativni osvrt na ciklus pjesama Sedam narodnih španskih pjesama (Siete canciónes populares españolas) Manuela de Falje“, dana 16.01.2018. godine sa početkom u 13,00 časova u prostorijama Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci.

Završni rad se može pogledati u Studentskoj službi Akademije umjetnosti.

Završni rad / Dino Bulić / SPMU

Dino Bulić, apsolvent na studijskom programu Muzička umjetnost, smjer Muzička teorija i pedagogija, prvi ciklus studija, brani završni rad na temu: „Formalna analiza Dvoržakove simfonije Iz novog svijeta op. 95 br. 9 e-mol“, dana 18.01.2018. godine sa početkom u 10,30 časova u prostorijama Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci.

Završni rad se može pogledati u Studentskoj službi Akademije umjetnosti.

Anketiranje studenata

Postupak anketiranja studenata produžen je do 21. januara 2018. godine. Anketiranje se odnosi na predavanja/vježbe iz nastavnih predmeta koji se izvode u zimskom semestru 2017/2018. godine na prvom ciklusu studija.

ISPITNI ROKOVI ZA ŠKOLSKU 2017/18. GODINU

DRAMSKE UMJETNOSTI - ISPITNI ROKOVI ZA ŠKOLSKU 2017/18. GODINU

DRAMSKE UMJETNOSTI - MASTER - ISPITNI ROKOVI ZA ŠKOLSKU 2017/18. GODINU

LIKOVNE UMJETNOSTI - ISPITNI ROKOVI ZA ŠKOLSKU 2017/18. GODINU

LIKOVNE UMJETNOSTI - MASTER - ISPITNI ROKOVI ZA ŠKOLSKU 2017/18. GODINU

МUZIČKA UMJETNOST - INSTRUMENTALNI SMJEROVI - ISPITNI ROKOVI ZA ŠKOLSKU 2017/18. GODINU

МUZIČKA UMJETNOST - OSTALI SMJEROVI - ISPITNI ROKOVI ZA ŠKOLSKU 2017/18. GODINU 

 

 Januarsko-februarski ispitni rok traje od 29. januara do 23. februara 2018. godine,

datumi ispita se pomjeraju za 7 dana kasnije u odnosu na datume u tabeli, zbog elementarne nepogode uslijed koje je bila obustavljena nastava.

IZMJENA AKADEMSKOG KALENDARA

 
Obavještavamo Vas da je Senat Univerziteta usvojio odluku o izmjeni akademskog kalendara. Nastava u zimskom semestru se završava 26. januara. 
Janursko-februarski ispitni rok počinje 29. januara i traje do 23. februara.
Nastava u ljetnom semestru počinje 26. februara. 
U prilogu je Odluka Senata o promjeni akademskog kalendara, te Obavještenje o radnim danima u januaru.

Strana 1 od 64