Predavanja kod prof. Siniše Vidakovića za sve predmete, počinju 09.10.2017. godine.