Prof. Irfan Handukić će održati predavanja i ispite 03.10 i 04.10.2017. godine sa početkom od 11,00 časova.