:

Upis studenata u akademsku 2017/18. godinu

Upis studenata u drugu, treću i četvrtu godinu studija u akademskoj 2017/18. godini traje od 2. do 13. oktobra 2017. godine. Naknadni upis i ovjera semestra se može obaviti do 27. oktobra 2017. godine uz dodatnu naknadu od 50 KM kako je propisano Troškovnikom Univerziteta za akademsku 2017/18. godinu.