Studentima Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci omogućena je uplata školarine predviđene za zimski semestar akademske 2017/2018. godine u dvije jednake rate. Za realizaciju ove odluke zadužuje se Studentska služba Akademije umjetnosti.