:

Predavanja prof. Dimitrija Golemovića

Profesor dr Dimitrije Golemović će održati predavanja u petak i subotu 13. i 14.10.2017. godine na sljedeće teme:
 
1. Troglasno pevanje u tradicionalnoj muzici Republike Srpske i BiH
 
Petak, 13.10. u 14h (učionica 9 u suterenu)

2. Balkanski muzički simboli

Subota, 14.10. u 10h (učionica 7 u suterenu)