:

Termini predavanja / Gostujući profesori

Predavanja kod prof. Marijane Prpe Fink iz predmeta :

Scenski pokret 3, Scenski pokret 5, Scenski pokret 7, Scenski pokret(master)

01. - 02. novembar 2017.g.

15. - 16. novembar 2017.g.

29. - 30. novembar 2017.g.

 

Predavanja kod prof. dr Ivana Pravdića:

Pozorišna i radio dramaturgija 3, Pozorišna i radio dramaturgija 7, Pozorišna i radio dramaturgija I

15. - 16. novembar 2017.g.

22. - 23. novembar 2017.g.