Pozivamo Vas,

Prezentacija je predviđena za srijedu 08. novembra u 18,00 časova u JU Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci RS.

Dodatne informancije u prilogu.