Prof. dr Zlata Marjanović održaće pristupno predavanje pod nazivom "Vokalna tradicionalna muzika Crne Gore" u četvrtak 30.11.2017. godine u 9.00 časova, u kabinetu za etnomuzikologiju.