Obavještavamo Vas da je ispit iz Engleskog jezika kod prof. dr Danijele Majstorović zakazan za 06.02. i 23.02.2018. godine sa početkom u 10,00 časova u kabinetu br. 6 Filološkog fakulteta.