Na poziv za obavljanje stručne prakse mogu se prijaviti studenti završnih godina Pravnog fakulteta, Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta, Ekonomskog fakulteta, Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta i Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci.