Informacija za sve studente koji su u proceduri za predaju i odbranu master rada. U dokumentima su :

Instrukcije za postupak provjere originalnosi završnih radova,

Pravilnik o sadržaju, izgledu i digitalnom repozitorijumu master rad,

Pravilnik o postupku provjere originalnosti završnih radova.