Obavještavaju se svi studenti koji slušaju predmet Klavirski praktikum, da je ispit iz ovog predmeta u srijedu 14.02.2018. u 14.00 časova u učionici br. 7, baraka (iako je pojedinim studentima u el. sistemu navedeno da je termin ispita 16.02. 2018.)