Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, u saradnji sa KC Banski dvor, organizuje predavanje prof. Šumana Basaroja na temu  “Marketing u filmskoj industriji”, koje će se održati u Vijećnici KC Banski dvor, u utorak 20.02. s početkom u 20.00 časova. 

Predavač, profesor Šumana Basaroj je profesor marketinga i rukovodilac odjeljenja za marketing na “UTSA” Biznis koledžu, Univerziteta u Teksasu.