Аkademski kalendar za školsku 2017/18. godinu

Odluka o izmjeni akademskog kalendara za školsku 2017/18. godinu - 28.07.2017.

Odluka o izmjeni akademskog kalendara za školsku 2017/18. godinu- 27.02.2018.

 

LIKOVNE UMJETNOSTI - Raspored predavanja i vježbi - ljetni semestar 2017/18

MUZIČKA UMJETNOST - Raspored nastave i vježbi u ljetnom semestru - 2017/18.

* MUZIČKA UMJETNOST - Master - Raspored predavanja i vježbi u ljetnom semestru - 2017/18.

 * DRAMSKE UMJETNOSTI:

- PRODUKCIJA - Raspored predavanja i vježbi - ljetnji semestar 2017/18

- DRAMATURGIJA - Raspored predavanja i vježbi - ljetnji semestar 2017/18

- FILM I TELEVIZIJA - Raspored predavanja i vježbi - ljetni semestar 2017/18

- GLUMA - Raspored predavanja i vježbi - ljetni semestar 2017/18

- FILM I TELEVIZIJA - Raspored predavanja i vježbi - ljetni semestar 2017/18

- ANIMIRANI FILM - Raspored predavanja i vježbi - ljetni semestar 2017/18