Jovana Branković, apsolvent na studijskom programu Muzička umjetnost, smjer Klavir i gitara, grupa Klavir, prvi ciklus studija, brani završni rad na temu: „Petar Iljič Čajkovski Dumka op. 59.“, dana 02.03.2018. godine sa početkom u 14,00 časova u prostorijama Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci.

Završni rad se može pogledati u Studentskoj službi Akademije umjetnosti.