Mr Maja Jockov brani doktorsku disertaciju na studijskom programu Likovne umjetnosti, smjer Metodika nastave likovne kulture, pod nazivom „Uloga novih medija u nastavi likovne kulture u gimnaziji“, dana 03.03.2018. godine (subota) u 11:00 časova, u Kamernoj sali Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, adresa Bulevar vojvode Petra Bojovića 1a.