Na osnovu Odluke nastavno-umjetničkog vijeća Akademije broj.06-3-143-1/18 zakazuje se pristupno predavanje kandidatkinje Tanje Šljivar za ponedjeljak, 05. mart u 12,00 časova, suteren 9.

Pristupno predavanje se održava u skladu sa Pravilnikom o postupku i uslovima izbora nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Banjoj Luci član 24 u cilju okončanja konkursne procedure za izbor u zvanje nastavnika za užu umjetničku oblast Dramaturgija(scenario).