Прва конференција о пантомими одржава се у Београду у периоду од 21. до 23. марта. 2018. године. Овде можете преузети апликацију и додатне информације.