Studentima Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci omogućava se uplata školarine predvidjene za ljetni semestar akademske 2017/2018. godine u dvije jednake rate. Za realizaciju ove odluke zadužuje se Studentska služba Akademije umjetnosti. Dokument možete pogledati ovde.