Zakazuje se odbrana završnog rada na II ciklusu studija kandidata Milana Trninića. Više informacija u prilogu.