Pristupno predavanje

Na osnovu Odluke nastavno-umjetničkog vijeća Akademije broj.06-3-143-1/18 zakazuje se pristupno predavanje kandidatkinje Tanje Šljivar za ponedjeljak, 05. mart u 12,00 časova, suteren 9.

Pristupno predavanje se održava u skladu sa Pravilnikom o postupku i uslovima izbora nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Banjoj Luci član 24 u cilju okončanja konkursne procedure za izbor u zvanje nastavnika za užu umjetničku oblast Dramaturgija(scenario).

 

Odbrana doktorske disertacije

Mr Maja Jockov brani doktorsku disertaciju na studijskom programu Likovne umjetnosti, smjer Metodika nastave likovne kulture, pod nazivom „Uloga novih medija u nastavi likovne kulture u gimnaziji“, dana 03.03.2018. godine (subota) u 11:00 časova, u Kamernoj sali Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, adresa Bulevar vojvode Petra Bojovića 1a.

Obavještenje / predmet Pedagogija

Obavještenje za studente studijskih programa Likovne umjetnosti i Muzička umjetnost. Predavanje iz predmeta Pedagogija kod prof. Dražena Jorgića koje je planirano za četvrtak 01.03.2018. godine je OTKAZANO.

Strana 4 od 73