Ministar dr Dane Malešević / Mješoviti hor Univerziteta u Banjoj Luci

Na adresu Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, stigle su čestitke povodom velikog uspjeha ostvarenog na 9. Međunarodnom takmičenju mladih u Bratislavi od strane ministra dr Dane Maleševića.

Ministar je uputio iskrene čestitke Mješovitom horu Univerziteta u Banjoj Luci i naveo: "Ova priznanja znače izuzetno veliku privilegiju i uspjeh kojim ste potvrdili svoje mjesto na međunarodnoj horskoj sceni. Ovo je takođe važan pokazatelj istinske posvećenosti i profesionalnosti, kao i ljubavi koju ste utkali u horsko pjevanje. Veliki potencijal Vašeg hora svrstava ga u red važnih ambasadora kulture i umjetnosti Republike Srpske i van njenih granica."

Završni rad / Slaviša Đurić / SPMU

Slaviša Đurić, student na studijskom programu Muzička umjetnost, smjer Klavir i gitara, grupa Klavir, prvi ciklus studija, brani završni rad na temu: „Interpretativni aspekti Balade u g-molu Frederika Šopena“, dana 18.07.2018. godine sa početkom u 12,00 časova u prostorijama Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci.
 
              Završni rad se može pogledati u Studentskoj službi Akademije umjetnosti.

Obavještenje / SPMU

Obavještavaju se studenti Studijskog programa Muzička umjetnost, da će u poslednjoj sedmici avgusta biti objavljen konkurs za odlazak na jednosemestralnu razmjenu (ljetni semestar) na konzervatorijum Đuzepe Tartini u Trstu putem Erasmus plus programa.

Instrukcije za upis studenata u prvu godinu studija

ZA UPIS je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Dvije fotografije 5x6 cm. Fotografije moraju biti kao za lična dokumenta,

2. Ljekarsko uvjerenje sa mišljenjem psihologa,

3. Dokaz o uplati upisa semestra, školarine i upisnog materijala.

 

Nakon uplate upisni materijal i indeks mogu se preuzeti u Studentskoj službi.

INSTRUKCIJE ZA UPLATU

VISINA ŠKOLARINE:

LIKOVNE UMJETNOSTI – 660 KM

MUZIČKA UMJETNOST – 660 KM

GLUMA – 660 KM

ANIMIRANI FILM – 1.500 KM

PRODUKCIJA (redovni studij) – 1.000 KM

PRODUKCIJA (vanredni studij) – 1.500 KM

PRODUKCIJA (samofinansiranje) –

(plaćanje se može vršiti u dvije jednake rate)

 

ŠKOLARINA

Primalac: Račun posebnih namjena za institucije visokog obrazovanja

Račun primaoca: 555-000-06053684-82 (Nova banka A.D. Banja Luka)

Svrha uplate: školarina

Vrsta uplate: 0-redovna uplata

Vrsta prihoda: 722512

Opština: 002

Budžetska organizacija: 0830002

Poziv na broj: 0000000222

 

UPIS SEMESTRA

Iznos – 42 KM

Primalac: Račun posebnih namjena za institucije visokog obrazovanja

Račun primaoca: 555-000-06053684-82 (Nova banka A.D. Banja Luka)

Svrha uplate: upis semestra

Vrsta uplate:0-redovna uplata

Vrsta prihoda: 722512

Opština: 002

Budžetska organizacija: 0830002

Poziv na broj: 0000000333

 

UPISNI MATERIJAL

Iznos – 20 KM

Primalac: Račun posebnih namjena za institucije visokog obrazovanja

Račun primaoca: 555-000-06053684-82 (Nova banka A.D. Banja Luka)

Svrha uplate: upisni materijal

Vrsta uplate:0-redovna uplata

Vrsta prihoda: 722512

Opština: 002

Budžetska organizacija: 0830002

Poziv na broj: 0000000333

Mješoviti hor Univerziteta u Banjoj Luci / 9. Međunarodno takmičenje mladih - 9th International Youth Music Festival Bratislava 2018.

Mješoviti hor Univerziteta u Banjoj Luci u periodu od 5. do 8. jula, nastupio je na 9. Međunarodnom takmičenju mladih - 9th International Youth Music Festival Bratislava 2018.

Hor je ostvario značajan uspjeh osvojivši dvije prve nagrade i zlatne diplome u kategorijama duhovne i folklorne, a kapaela muzike, te srebrnu diplomu u kategoriji pravoslavne duhovne muzike. Mješoviti hor Univerziteta u Banjoj Luci predstavio se na takmičenju reprezentataivnim programima u kojima su bila zastupljena djela domaćih autora ali i kompozicije poznatih svjetskih kompozitora. Kao solisti nastupili su Živan Živanović – tenor i Isak Radusin-bariton, a Mješovitim horom Univerziteta u Banjoj Luci dirigovao je redovni profesor Akademije umjetnosti Banja Luka, mr Nemanja Savić, inicijator i dirigent ovog ansambla od njegovog osnivanja 2000.godine.

Na ovom takmičenju učestvovao je i duo Akademije umjetnosti Banjaluka iz klase profesorice Timee Hotić kojeg čine Nada Šarković – violina i Jelena Lukić- gitara. I ove dvije mlade dame, studentkinje Akademije umjetnosti Banjaluka, takođe su ostvarile zapažen rezultat osvojivši drugu nagradu i srebrnu diplomu.

Pored takmičarskih, Hor Univerziteta u Banjoj Luci i Duo Akademije umjetnosti realizovali su više nastupa na festivalskim, revijalnim koncertima održanim u Katedrali Sv. Martina, festivalskoj pozornici na Hvjezdoslav trgu i Muzičkoj dvorani Klariski. Na ovim koncertima banjalučki ansambli su se predstavili prigodnim programima koje je svesrdno pozdravila prisutna pubika kao i članovi horova, orkestara i kamernih ansambala, učesnika ovogodišnjeg festivala u Bratislavi. 

Mješoviti hor Univerziteta u Banjoj Luci, na inicijativu profesora Nemanje Savića i snažnu podršku Univerziteta, osnovan je u mjesecu januaru 2000. godine. Hor je veoma brzo zauzeo jedno od zapaženih mjesta u muzičkom životu Grada Banjaluke i Republike Srpske. Hor je realizovao brojne nastupe na svečanim akademijama povodom godišnjica Univerziteta i fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, a ostvario je i veliki broj samostalnih i zajedničkih koncertnih nastupa u Gradu Banjaluci, Republici Srpskoj, Srbiji i inostranstvu. Nedugo nakon osnivanja, 2001. godine, Mješoviti hor Univerziteta u Banjoj Luci ostvario je veoma zapažene nastupe na horskom festivalu u Blagoevgradu – Bugarska, realizovao izuzetno uspjele koncerte u Sofiji, učestvovao na Međunarodnom horskom festivalu „Zlatna vila“ u Prijedoru, otvaranju studenstkih sportskih igara u Tesliću, učestvovao na brojnim akademijama fakulteta, članica Univerziteta u Banjoj Luci. Hor redovno nastupa na manifestaciji „Dani Vlade Miloševića“ počevši od njenog ustanovljenja, 2002.godine, kao i na Međunarodnom horskom festivalu „Banjalučki horski susreti“, a realizovao je i brojne koncertne nastupe na raznim kulturnim manifestacijama, promocijama, otvaranjima izložbi u Gradu Banjaluci i Republici Srpskoj. Mješoviti hor Univerziteta u Banjoj Luci snimio je više radio i televizijskih emisija, kao i tri kompakt diska, na kojima su zabilježene interpretacije djela poznatih domaćih i stranih autora. Na ovim kompakt diskovima nalazi se veći broj premijernih izvođenja kompozicija savremenih srpskih autora: Svetislava Božića, Vladimira Milosavljevića, Minte Aleksinačkog, Slobodana Atanackovića, Dimitrija Golemovića, Milovana Filipovića, Nemanje Savića...

Mješovitim horom Univerziteta u Banjoj Luci od njegovog osnivanja diriguje redovni profesor, mr Nemanja Savić.

Mjesoviti hor1

Mjesoviti hor2

Mjesoviti hor3  

Rezultati prijemnih ispita u prvom upisnom roku 2018. godine

Centralna komisija za provođenje prijemnih ispita na Akademiji umjetnosti objavljuje rezultate prijemnih ispita na prvom ciklusu studija u prvom upisnom roku za školsku 2018/19. godinu :

DRAMSKE UMJETNOSTI:

- Gluma

- Animirani film       

- Produkcija - redovni studij

- Produkcija - vanredni studij

LIKOVNE UMJETNOSTI:

- Grafika

- Slikarstvo

- Intermedijalna umjetnost

- Grafički dizajn

MUZIČKA UMJETNOST

- Muzička teorija i pedagogija

- Etnomuzikologija

- Gitara

- Klavir

- Viola

- Violina

- Klarinet

- Kontrabas

- Flauta

- Truba

- Oboa

Na osnovu raspisanog Konkursa za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2018/2019. godini na javnim visokoškolskim ustanovama, Akademija umjetnosti je organizovala prijemne ispite na prvom ciklusu studija na sva tri studijska programa u prvom upisnom roku od 2. do 6. jula 2018. godine.

Prijemne ispite su provele stručne komisije za pojedine smjerove studijskih programa imenovane od strane dekana Akademije umjetnosti Rješenjem br. 06-1/2.349-1/18 . Na osnovu podnesenih izvještaja stručnih komisija za provođenje prijemnog ispita Centralna komisija za prijemne ispite je izvršila provjeru i verifikaciju podnesenih izvještaja te na osnovu toga objavljuje rezultate prijemnog ispita u prvom upisnom roku za školsku 2018/19. godinu.

Broj slobodnih mjesta za drugi upisni rok na studijskim programima će biti objavljen nakon upisa primljenih kandidata koji će se obaviti od 11.7.2018. do 13.7.2018. godine.

Primljeni kandidati su obavezni doći lično na upis.

 

ZA UPIS je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Dvije fotografije 5x6 cm. Fotografije moraju biti kao za lična dokumenta,

2. Ljekarsko uvjerenje sa mišljenjem psihologa,

3. Dokaz o uplati upisa semestra, školarine i upisnog materijala.

Nakon uplate upisni materijal i indeks mogu se preuzeti u Studentskoj službi.

INSTRUKCIJE ZA UPLATU

VISINA ŠKOLARINE:

LIKOVNE UMJETNOSTI – 660 KM

MUZIČKA UMJETNOST – 660 KM

GLUMA – 660 KM

ANIMIRANI FILM – 1.500 KM

PRODUKCIJA (redovni studij) – 1.000 KM

PRODUKCIJA (vanredni studij) – 1.500 KM

PRODUKCIJA (samofinansiranje) –

(plaćanje se može vršiti u dvije jednake rate)

 

ŠKOLARINA

Primalac: Račun posebnih namjena za institucije visokog obrazovanja

Račun primaoca: 555-000-06053684-82 (Nova banka A.D. Banja Luka)

Svrha uplate: školarina

Vrsta uplate: 0-redovna uplata

Vrsta prihoda: 722512

Opština: 002

Budžetska organizacija: 0830002

Poziv na broj: 0000000222

 

UPIS SEMESTRA

Iznos – 42 KM

Primalac: Račun posebnih namjena za institucije visokog obrazovanja

Račun primaoca: 555-000-06053684-82 (Nova banka A.D. Banja Luka)

Svrha uplate: upis semestra

Vrsta uplate:0-redovna uplata

Vrsta prihoda: 722512

Opština: 002

Budžetska organizacija: 0830002

Poziv na broj: 0000000333

 

UPISNI MATERIJAL

Iznos – 20 KM

Primalac: Račun posebnih namjena za institucije visokog obrazovanja

Račun primaoca: 555-000-06053684-82 (Nova banka A.D. Banja Luka)

Svrha uplate: upisni materijal

Vrsta uplate:0-redovna uplata

Vrsta prihoda: 722512

Opština: 002

Budžetska organizacija: 0830002

Poziv na broj: 0000000333

 

Drugi upisni rok će biti organizovan za smjerove koji u prvom roku ne upišu planirani broj studenata. Prijavljivanje kandidata počinje  27.08.2018. a završava 05.09.2018. godine.

Polaganje prijemnog ispita će se obaviti  od 07.09.2018. godine do 13.09.2017. godine, a upis primljenih kandidata obaviće se od 18.09.2018.  do 20.09.2018. godine.

Strana 5 od 94