CEO Warm up konferencija

Slijedeći misiju i viziju, te potaknuti ostvarenim rezultatima u prethodnom periodu, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu u saradnji s Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Banjoj Luci organizuje CEO Warm - up konferenciju Banja Luka.

CEO (Career and Entrepreneurship Opportunities) predstavlja godišnji događaj koji povezuje mlade s uspješnim ljudima koji ih pozitivnim primjerima motivišu na proaktivan pristup preduzetništvu i razvoju karijere razbijanjem mitova o uspjehu i usvajanjem novih znanja i vještina.

Ove godine CEO konferencija će biti održana u Banjoj Luci, 31. oktobra 2015. godine. Detaljnije.

 

 

Ispit / Obavještenje

Ispit kod prof. Sarite Vujković zakazuje se za 16.10.2015 godine sa početkom u 14:00 časova.

Odbrana završnog rada Darinke Stojiljković

Zakazuje se odbrana završnog rada na II ciklusu studija kandidatkinje Darinke Stojiljković, na studijskom programu Dramske umjetnosti, smjer Dramaturgija, pod nazivom "Dramsko oblikovanje poezije na radiju" za četvrtak 08.10.2015. godine sa početkom u 10:00 časova, u Kamernoj sali Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci. Detaljnije.

 

Rezultati prijemnih ispita u trećem upisnom roku

Centralna komisija za provođenje prijemnih ispita na Akademiji umjetnosti objavljuje rezultate prijemnih ispita za školsku 2015/16. godinu u trećem upisnom roku:

DRAMSKE UMJETNOSTI:

-Pozorišna režija

-Kamera - redovni

-Kamera - vanredni

MUZIČKA UMJETNOST

-Muzička teorija i pedagogija

-Etnomuzikologija

Na osnovu raspisanogKonkursa za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2015/2016. godini u trećem upisnom roku trećem upisnom roku, Akademija umjetnosti je organizovala prijemne ispite na dva studijska programa u trećem upisnom roku od 28. septembra do 1. oktobra 2015. godine.

Prijemne ispite su sprovele stručne komisije za pojedine smjerove studijskih programa imenovane od strane dekana Akademije umjetnosti Rješenjem br.06-1/2.336/15. Na osnovu podnesenih izvještaja stručnih komisija za provođenje prijemnog ispita Centralna komisija za prijemne ispite je izvršila provjeru i verifikaciju podnesenih izvještaja te na osnovu toga objavljuje rezultate prijemnog ispita u trećem upisnom roku za školsku 2015/16. godinu.

Upis primljenih kandidata će se obaviti 5.10.2015. godine.

Za upis je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Dvije fotografije 5h6 cm

2. Ljekarsko uvjerenje sa mišljenjem psihologa

3. Dokaz o uplati upisa semestra, školarine i upisnog materijala (uplatnice se mogu dobiti u Studentskoj službi).

Nakon uplate upisni materijal i indeks mogu se preuzeti u Studentskoj službi.

Strana 61 od 74