Оdbrana završnog rada kandidatkinje Ranke Peulić

Zakazuje se odbrana završnog rada kandidatkinje Ranke Peulić, na studijskom programu Likovne umjetnost, smjer Slikarstvo, pod nazivom: teorijski dio ”Stanje duha-uticaji na likovni izraz“, praktični dio izložba radova pod nazivom „Stanja“, za srijedu 21.12.2016. godine sa početkom u 12:00 časova, na Akademji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, učionica br. 7, suteren.

Komisija u sastavu:
1. Biljana Gavranović MA, red. prof. – predsjednik
2. mr Jelena Karišik, vanr. prof. – mentor
3. mr Leonila Marić, vanr. prof – član

Najavljene aktivnosti Akademije umjetnosti u decembru 2016. godine

5.12.2016. godine (ponedeljak) u 17:00 časova, Akademija umjetnosti, žuta zgrada;

Javni kolokvijum druge godine glume u klasi docenta Velimira Blanića, MA i asistenta Smiljane Marinković

5.12.2016. godine (ponedeljak) u 19:00 časova, GP „Jazavac";

Koncert povodom obilježavanja 5 godina postojanja centra za strane jezike „Glossa“, nastupa solo sopran Ivona Šari, studentkinja druge godine solo pjevanja u klasi prof. Dunje Simić; klavirska saradnja: Sonja Bobrek- Savić; Nastupaju i Jovana Jovanović-violina, Hajrudin Muhić-klavir i Anja Milutinović-violina (klasa prof. Ivana Otaševića kao i kamerni sastav u klasi prof. Biljane Jašić - Radovanović).

7.12.2016. godine (srijeda) u 18:00 časova, Akademija umjetnosti, učionica broj 7 u prizemlju;

Kolokvijum iz predmeta Gluma 1 (klasa prof. Željka Mitrovića), tema "Radnja-okolnosti-situacija", preuzeti program;

10.12.2016. godine (subota) u 20:00 časova, Koncertna dvorana KC Banski Dvor;

Koncert kamernog tria povodom 41 godine Univerziteta u Banjoj Luci; Učestvuju: Timea Hotić, Veronika Antunović-Marić i Ksenija Mijatović;

12.12.2016. godine (ponedeljak) u 20:00 časova, GP Jazavac;

Ispit iz predmeta Gluma 8 (praktični deo, klasa prof. Željka Mitrovića) - S. Mrožek, "Emigranti"; igraju Marko Vukosav i Aleksandar Runjić

13.12.2016. godine (utorak) u 19:00 časova, hol Doma omladine;

Ispit iz Glume 8 (praktični deo, klasa prof. Željka Mitrovića) - D. Premović "Matičar", igraju Milica Dimitrić i Nikola Janošević;

16.12.2016. godine (petak), Akademija umjetnosti

Otvaranje izložbe fotografija "Svijet tišine" Janje Bijelić;

17.12.2016. godine (subota) u 19:00 časova, Jevrejski kulturni centar „Arie Livne“;

Koncert studenata sa Katedre za kamernu muziku, klasa: mr.Biljana Jašić - Radovanović, vanr.profesor, spec.Timea Hotić, vanr. profesor, mr. Marija Pilipović, asistent;

20.12.2016. godine (utorak) u 19:00 časova, Jevrejski kulturni centar „Arie Livne“;

Koncert studenata klavira u klasi prof. Snježane Popović-Vuleta;

21.12. godine (srijeda) u 19:00 časova, Jevrejski kulturni centar „Arie Livne“;

Koncert studenata klarineta u klasi mr Nikole Srdića i mr Dejana Trkulje;

23.12.2016. godine (petak) u 20:00 časova, Koncertna dvorana KC Banski dvor

Koncert studenata i profesora Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci povodom obilježavanja 260 godina od rođenja V.A.Mocarta, "Veče muzike V.A. Mocarta"; nastupaju studenti Katedre za kamernu muziku u klasi prof. Biljane Jašić - Radovanović i asistentkinje Marije Pilipović: Jovana Jovanović - violina, Hajrudin Muhić - klavir, Renata Vidović - klarinet, Srna Majar - viola, Nataša Savić, klavir i profesori: Marija Pilipović - flauta, Milutin Mladenović - violončelo, Biljana Jašić - Radovanović - klavir;

Strana 61 od 97