Raspored održavanja nastave u ljetnom semestru školske 2015/16. godine

* LIKOVNE UMJETNOSTI - I - Raspored predavanja i vježbi - 2015/16

* MUZIČKA UMJETNOST - I - Raspored predavanja i vježbi u ljetnom semestru - 2015/16.

MUZIČKA UMJETNOST - Master - Raspored predavanja i vježbi u ljetnom semestru - 2015/16.

 * DRAMSKE UMJETNOSTI:

- GLUMA - Raspored predavanja i vježbi - ljetni semestar 2015/16.

- POZORIŠNA REŽIJA - Raspored predavanja i vježbi - ljetni semestar 2015/16.

- DRAMATURGIJA - Raspored predavanja i vježbi - ljetni semestar 2015/16.

- FILM I TELEVIZIJA - Raspored predavanja i vježbi - ljetni semestar 2015/16.

- PRODUKCIJA I ANIMIRANI FILM - Raspored predavanja i vježbi - ljetni semestar 2015/16.

Prijemni ispiti za upis na Master studije

Na osnovu člana 5. i 6. Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 73/10, 104/11, 84/12 i 108/13) i Odluke Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-894/15 od 06.05.2015. godine, o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na javne visokoškolske ustanove u akademskoj  2015/2016. godini,

r a s p i s u j e s e

Konkurs za upis studenata u prvu godinu drugoj ciklusa studija u akademskoj 2015/2016. godini na javnim visokoškolskim ustanovama.

Na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci prijavljivanje kandidata počinje 01.09.2015. a završava 25.09.2015. godine (prijem dokumenata se vrši svaki radni dan);.

Polaganje prijemnog ispita će se obaviti od 28.09. do 2.10.2015. godine, a upis primljenih kandidata obaviće se do 16.10.2015. godine.

Raspored održavanja prijemnih ispita na Muzičkoj umjetnosti

Prijemni ispiti u trećem upisnom roku

Na osnovu člana 5. i 6. Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 73/10, 104/11, 84/12 i 108/13) i Odluke Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-894/15 od 06.05.2015. godine, o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na javne visokoškolske ustanove u akademskoj 2015/2016. godini,

r a s p i s u j e s e

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2015/2016. godini na javnim visokoškolskim ustanovama u trećem upisnom roku.

Na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci prijavljivanje kandidata u trećem upisnom roku  počinje 21.9.2015. a završava 25.9.2015. godine (prijem dokumenata se vrši svaki radni dan).

Polaganje prijemnog ispita traje od 28.9.2015. do 30.9.2015. godine. Upis primljenih kandidata obaviće se   5.10.2015. godine.

RASPORED ODRŽAVANjA PRIJEMNIH ISPITA:

-          Studijski program Dramske umjetnosti

-          Studijski program Muzička umjetnost.

Na Muzičkoj umjetnosti u trećem upisnom roku se vrši upis studenata na smjerove Muzička teorija i pedagogija, Etnomuzikologija, Kompozicija, Dirigovanje, Gudački instrumenti (Viola, Violončelo, Kontrabas) i Duvački instrumenti (Flauta i Klarinet).

Na Dramskim umjetnostima slobodnih mjesta je ostalo na Pozorišnoj režiji (3 mjesta), Montaži (3) i Kameri (1).

Strana 62 od 73