Odbrana završnog rada Biljane Trninić Gavranović

Zakazuje se odbrana završnog rada na II ciklusu studija kandidatkinje Biljane Trninić-Gavranović, koja se sastoji iz samostalne izložbe i teoretskog rada, pod nazivom "Crtež kao samostalna likovna disciplina'', za utorak 03.03.2015. godine sa početkom u 12:00 časova, u suterenu Akademje umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci u učionici br. 7. Komisija u sastavu:
1. Mr Novak Demonjić, vanredni profesor Akademije umjetnosti Univerzitetau Banjoj Luci – predsjednik;
2. Veso Sovilj, vanredni profesor Akademije umjetnosti Univerziteta u BanjojLuci–mentor;
3. Mr Jelena Karišik, vanredni profesor Akademije umjetnosti Univerzitetau Banjoj Luci–član;

Izvještaj Komisije kao i Završni rad su dostupni na uvid javnosti i mogu se pogledati u biblioteci Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci.

 

Odbrana magistarskog rada / Nikolina Vuleta

Zakazuje se odbrana magistarskog rada kandidatkinje Nikoline Vuleta, koja se sastoji iz samostalne izložbe i teoretskog rada, pod nazivom "Slojevitost likovnog izraza'', za petak 26.12.2014. godine sa početkom u 13:00 časova, u suterenu Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci u učionici br. 7.
Komisija u sastavu:
1. Mr Gorica Miletić Omčikus, vanredni profesor Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci – predsjednik;
2. Mr Zoran Banović, redovni profesor Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci – mentor;
3. Mr Saša Filipović, vanredni profesor Akademije lepih umetnosti u Beogradu – član

Proširenje liste za upis studenata na Likovnoj umjetnosti

Vlada RS je na sjednici održanoj 18. jula 2014. godine donijela Odluku o izmjenama odluke o broju redovnih i vanrednih studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog ciklusa studija i u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2014/15. godini čime je odobren  upis još 9 studenata koji su položili prijemni ispit na smjerovima studijskog programa Likovne umjetnosti. Prema toj Odluci ukupno 30 studenata može biti upisano na studijski program Likovne umjetnosti u školskoj 2014/15. godini. Upis će se obaviti nakon provedenog drugog upisnog roka, od 11. do 16. septembra 2014. godine.

Strana 62 od 62