Odbrana završnog rada kandidatkinje Mione Cvijović

Zakazuje se odbrana završnog rada kandidatkinje Mione Cvijović, na studijskom programu Muzička umjetnost, smjer Dirigovanje, pod nazivom: teorijski dio ”Dela Georgija Sviridova bazirana na muzičkom nasleđu narodnih napeva u njegovim vokalnim i simfonijskim delima,upoređujući sa ruskim kompozitorima koji su takođe za svoja dela uzimali folklorne motive“, i praktični dio Georgi Sviridov „Puškinov venac“ koncert za dva hora, za ponedjeljak 24.10.2016. godine sa početkom u 13:00 časova, na Akademji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, (baraka muzički dio).

Ispit iz predmeta Istorija umjetnosti

Ispit iz predmeta Istorija umjetnosti će se održati u četvrtak 20.10.2016. godine kod prof. Siniše Vidakovića u 8,00 časova, a kod prof. Ljiljane Ševo u 09,00 časova.

Nastava kod prof. Irfana Handukića

Predavanja kod prof. Irfana Handukića iz predmeta Metodika likovnog obrazovanja, biće održana 25.10. (utorak) i 26.10.2016. (srijeda), u terminima prema rasporedu. 

Dodatni ispitni rok

Na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, odobren je dodatni ispitni rok u oktobru, koji će se održati u četvrtak, 20.10.2016. godine.

Može se prijaviti maksimalno jedan ispit, a pravo polaganja ispita u dodatnom ispitnom roku imaju samo studenti kojima nedostaje jedan položen ispit za uslov, i oni koji kojima je ostao jedan ispit da očiste godinu. Izlazak na ispit se plaća 20,00 KM.

Ispit je potrebno prijaviti lično u studentskoj službi, a ne elektronskim putem najkasnije do utorka, 18.10.2016. godine.

Strana 64 od 97