Naučni skup "Studenti u susret nauci"

Organizacioni odbor devetog po redu naučno-stručnog skupa „Studenti u susret nauci“ sa međunarodnim učešćem (Students encountering science - StES 2016), uputio je drugo pozivno pismo za učešće na pomenutoj interdisciplinarnoj konferenciji koja će se održati od 23. do 25. novembra 2016. godine na Univerzitetu u Banjoj Luci.

S obzirom na veliko interesovanje studenata, Organizacioni odbor je donio odluku DA PRODUŽI ROK ZA PRIJEM SAŽETAKA DO 15.10.2016. GODINE.

Više informacija o konferenciji, prijavi radova i pravilima učešća možete pronaći u priloženom pozivnom pismu, kao i na internet stranici: www.stes.rs.ba ili putem imejl adrese: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Rezultati prijemnog ispita u trećem upisnom roku 2016. godine

Centralna komisija za provođenje prijemnih ispita na Akademiji umjetnosti objavljuje rezultate prijemnih ispita za školsku 2016/17. godinu u trećem upisnom roku:

DRAMSKE UMJETNOSTI:

Produkcija - redovni

MUZIČKA UMJETNOST

Gitara

- Kompozicija

LIKOVNE UMJETNOSTI I MUZIČKA UMJETNOST -  drugi ciklus studija

Na osnovu raspisanog Konkursa za upis studenata u prvu godinu prvog i prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2016/2017. godini na javnim visokoškolskim ustanovama Akademija umjetnosti je organizovala prijemne ispite na sva tri studijska programa u drugom upisnom roku od 26. do 30. septembra 2016. godine.

Prijemne ispite su provele stručne komisije za pojedine smjerove studijskih programa imenovane od strane dekana Akademije umjetnosti Rješenjem br. 06-1/2.291/16. Na osnovu podnesenih izvještaja stručnih komisija za provođenje prijemnog ispita Centralna komisija za prijemne ispite je izvršila provjeru i verifikaciju podnesenih izvještaja te na osnovu toga objavljuje rezultate prijemnog ispita u trećem upisnom roku za školsku 2016/17. godinu.

Upis primljenih kandidata će se obaviti  3.10.2016. godine.

Primljeni kandidati su obavezni doći lično na upis.

Za upis je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Dvije fotografije 5x6 cm

2. Ljekarsko uvjerenje sa mišljenjem psihologa

3. Dokaz o uplati upisa semestra, školarine i upisnog materijala (uplatnice se mogu dobiti u Studentskoj službi).

Nakon uplate upisni materijal i indeks mogu se preuzeti u Studentskoj službi.

Odbrana završnog master rada / Kristian Drago Veni Pandža

Zakazuje se odbrana završnog rada za kandidata Kristiana Draga Veni Pandže, na studijskom programu Dramske umjetnosti, smjer Dramaturgija, pod nazivom teorijski dio: Dramaturgija TV serija, praktični dio: Scenario za pilot epizodu TV serije „I tako to“, za četvrtak 29.09.2016. godine sa početkom u 14:00 časova, u prostorijama Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci.

Raspored održavanja nastave u zimskom semestru školske 2016/17. godine

* LIKOVNE UMJETNOSTI - I - Raspored predavanja i vježbi - 2016/17

* MUZIČKA UMJETNOST - I - Raspored predavanja i vježbi u zimskom semestru - 2016/17.

* MUZIČKA UMJETNOST - Master - Raspored predavanja i vježbi u zimskom semestru - 2016/17.

 * DRAMSKE UMJETNOSTI:

- GLUMA - Raspored predavanja i vježbi - zimski semestar 2016/17.

- POZORIŠNA REŽIJA - Raspored predavanja i vježbi - zimski semestar 2016/17.

- DRAMATURGIJA - Raspored predavanja i vježbi - zimski semestar 2016/17.

- FILM I TELEVIZIJA - Raspored predavanja i vježbi - zimski semestar 2016/17.

- PRODUKCIJA - Raspored predavanja i vježbi - zimski semestar 2016/17.

- ANIMIRANI FILM - Raspored predavanja i vježbi - zimski semestar 2016/17.

Prijemni ispiti u trećem upisnom roku za školsku 2016/17. godinu

Na osnovu člana 5. i 6. Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13 i 44/15) i Odluke Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012- 2-1045/16 od 05.05.2016. godine, o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na javne visokoškolske ustanove u akademskoj 2016/2017. godini i Odluke o izmjenama odluke o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na javne visokoškolske ustanove u akademskoj 2016/2017. godini, raspisuje se

Konkurs za upis studenata u prvu godinu I i II ciklusa studija u akademskoj 2016/2017. godini na Univerzitetu u Banjoj Luci u trećem upisnom roku

Na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci prijavljivanje kandidata u trećem upisnom roku  počinje 19.9.2016. a završava 23.9.2016. godine (prijem dokumenata se vrši svaki radni dan).

Polaganje prijemnog ispita počinje 26.9.2016. u 9 časova.

Objavljivanje rezultata konkursa je do 28.9.2016. godine do 14,00 časova,  a upis primljenih kandidata obaviće se 3.10.2016. godine.

RASPORED ODRŽAVANjA PRIJEMNIH ISPITA:

-          Studijski program Dramske umjetnosti

-          Studijski program Muzička umjetnost.

Na Muzičkoj umjetnosti, na prvom ciklusu studija, slobodnih mjesta je ostalo  na smjerovima Muzička teorija i pedagogija, Solo pjevanje, Kompozicija, Dirigovanje, Gitara, Gudački instrumenti (Violina, Viola, Violončelo, Kontrabas) i Duvački instrumenti (Flauta, Trombon i Oboa).

Na Dramskim umjetnostima se vrši upis studenata na smjerove Dramaturgija, Animirani film i Produkcija.

Strana 65 od 97