Prijemni ispiti u drugom upisnom roku za školsku 2016/17. godinu (3)

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2016/2017. godini na Univerzitetu u Banjoj Luci u drugom upisnom roku

Na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci prijavljivanje kandidata u drugom upisnom roku  počinje 22.8.2016. a završava 26.8.2016. godine (prijem dokumenata se vrši svaki radni dan).

Polaganje prijemnog ispita traje od 29.8.2016. do 2.09.2016. godine.

Objavljivanje rezultata konkursa je 5.9.2016. godine do 14,00 časova, a upis primljenih kandidata obaviće se do 16.9.2016. godine.

RASPORED ODRŽAVANjA PRIJEMNIH ISPITA:

-          Studijski program Dramske umjetnosti

-          Studijski program Likovne umjetnosti

-          Studijski program Muzička umjetnost.

Na Muzičkoj umjetnosti, na prvom ciklusu studija, se vrši upis studenata na smjerove Muzička teorija i pedagogija, Etnomuzikologija, Solo pjevanje, Kompozicija, Dirigovanje, Klavir i gitara, Gudački instrumenti (Violina, Viola, Violončelo, Kontrabas) i Duvački instrumenti (Flauta, Trombon, Oboa i Klarinet).

Na Dramskim umjetnostima se vrši upis studenata na smjerove Gluma, Dramaturgija, Animirani film i Produkcija..

Na Likovnim umjetnostima, u drugom upisnom roku, se vrši upis studenata na smjer Grafički dizajn.

Konkurs Artist-inResidence-program 2017.

Austrijska ambasada Vam sa zadovoljstvom želi skrenuti pažnju na natječaj Artist-inResidence-program 2017. U okviru ovog programa, koji organizira Ured saveznog kancelara Republike Austrije u kooperaciji sa KulturKontaktom Austria, će biti dodijeljeno 50 rezidencijalnih stipendija za 2017. godinu u Austriji.

Svrha rezidencijalnog programa je upoznavanje sa austrijskom umjetničkom i kulturnom scenom te uspostavljanje kontakta sa austrijskim kulturnim djelatnicima, a cilj realizacija vlastitog projekta. Natječaj je otvoren za kulturne djelatnike/djelatnice koji nemaju prebivalište u Austriji i koji su okončali svoje obrazovanje. U programu ne mogu sudjelovati kulturni djelatnici koji su već učestvovali u Artist-in-Residence programu KulturKontakta Austria odnosno Ureda saveznog kancelara Republike Austrije ili Saveznog ministarstva za obrazovanje, umjetnost i kulturu.

Uvjet za prijavu je znanje njemačkog i engleskog jezika (basic). Dobna granica aplikanata je 40 godina – datum rođenja aplikanta mora biti nakon 31.12.1976. Prijava je moguća za sljedeće discipline:

- Likovna umjetnost

- Umjetnička fotografija

- Video i medijska umjetnost 

- Art & Science & Technology

- Kompozicija

- Književnost

- Književnost za djecu i mlade

- Književno prevođenje

- Posredovanje u umjetnosti i kulturi

Krajnji rok za prijave je 15. oktobar/listopad 2016. godine (uvažava se poštanski žig). Detaljne informacije o stipendijskom programu, potrebnoj dokumentaciji kao i proceduri prijave možete preuzeti iz priloženih dokumenata (na njemačkom i engleskom jeziku), kao i prijavni formular.

Otvoren filmski konkurs za 7. Green fest

Centar za unapređenje životne sredine je otvorio konkurs za takmičarske filmove koji će biti prikazani na 7. Međunarodnom festivalu zelene kulture „Green fest“ koji će biti održan od 15. do 18. novembra 2016. u beogradskom Domu omladine, pod sloganom „Jedan dan na Zemlji”.

Na konkurs, koji je međunarodnog karaktera, mogu se prijaviti filmovi o životnoj sredini, ekologiji, prirodi, kao i inovacijama i tehnologijama koje doprinose smanjenu čovekovog uticaja na Planetu. U razmatranje će biti uzeti filmovi proizvedeni nakon 1. januara 2014. godine, i čije trajanje ne prelazi 60 minuta. Potrebna dokumentacija za prijavu se može pronaći na zvaničnoj stranici festivala – www.greenfest.rs 

Rok za prijavu na konkurs je 15. septembar, dok će spisak filmova koji su ušli u selekciju za prikazivanje biti objavljen do 20. oktobra 2016.

Filmovi će biti nagrađeni u ukupno 7 kategorija: Najbolji film festivala, Najbolji srpski film, Najbolji film o prirodi, Najbolji animirani film, Najbolji kratki film, Najbolji film do 1 minuta, Najbolji omladinski film (do 30 godina). Više detalja preuzeti ovdе.

http://greenfest.rs/images/FILMSKIKONKURS_dokumentacija.zip

Rezultati prijemnih ispita u prvom upisnom roku 2016. godine

Centralna komisija za provođenje prijemnih ispita na Akademiji umjetnosti objavljuje rezultate prijemnih ispita za školsku 2016/17. godinu u prvom upisnom roku:

DRAMSKE UMJETNOSTI:

- Gluma         

- Dramaturgija

- Produkcija

- Animirani film

LIKOVNE UMJETNOSTI:

- Grafika

- Slikarstvo

- Grafički dizajn

MUZIČKA UMJETNOST

- Muzička teorija i pedagogija

- Etnomuzikologija

- Klarinet

- Gitara

- Klavir

- Violončelo

- Violina

Na osnovu raspisanog  Konkursa za upis studenata u prvu godinu prvog i prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2016/2017. godini na javnim visokoškolskim ustanovama. Akademija umjetnosti je organizovala prijemne ispite na sva tri studijska programa u prvom upisnom roku od 27. juna do 1. jula 2016. godine.

Prijemne ispite su provele stručne komisije za pojedine smjerove studijskih programa imenovane od strane dekana Akademije umjetnosti Rješenjem br. 06-1/2.291/16. Na osnovu podnesenih izvještaja stručnih komisija za provođenje prijemnog ispita Centralna komisija za prijemne ispite je izvršila provjeru i verifikaciju podnesenih izvještaja te na osnovu toga objavljuje rezultate prijemnog ispita u prvom upisnom roku za školsku 2016/17. godinu.

Broj slobodnih mjesta za drugi upisni rok na studijskim programima će biti objavljen nakon upisa primljenih kandidata koji će se obaviti od 7.7.2016. do 13.7.2016. godine.

Primljeni kandidati su obavezni doći lično na upis.

Za upis je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Dvije fotografije 5x6 cm

2. Ljekarsko uvjerenje sa mišljenjem psihologa

3. Dokaz o uplati upisa semestra, školarine i upisnog materijala (uplatnice se mogu dobiti u Studentskoj službi).

Nakon uplate upisni materijal i indeks mogu se preuzeti u Studentskoj službi.

Drugi upisni rok će biti organizovan za studijske programe i smjerove koji u prvom roku ne upišu planirani broj studenata. Prijavljivanje kandidata počinje 22.8.2016. a završava 26.8.2016. godine.

Polaganje prijemnog ispita će se obaviti od 29.8. do 2.9.2016. godine, a upis primljenih kandidata obaviće se do 16.9.2016. godine.

Strana 67 od 97