Javni kolokvijum studenata glume / II godina

Javni kolokvijum studenata glume II godine u klasi vanrednog profesora Elene Trepetove Kostić, biće održan u srijedu 23.12.2015. godine, sa početkom u 17.00 časova, u novom objektu Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci (grafički dizajn). Zainteresovani su dobrodošli da se pridruže.

Koncert / Katedra za klavir

U srijedu, 16. decembra, sa početkom u 18:00 časova, biće održan koncert Katedre za klavir u Kamernoj sali Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci. Svi zainteresovani su dobrodošli da se pridruže. 

Koncert studenata Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještavamo zainteresovane da će se održati koncert studenata katedre za kamernu muziku.

Klasa:

Timee Hotić, vanredni prof.
Biljane Jašić - Radovanović, vanredni prof.
Marije Pilipović, asistent

Koncert je zakazan za četvrtak, 17. decembar 2015. godine u 19:00 časova, u Jevrejskom kulturnom centru "Arie Livne".

Na programu će biti djela B. Marčela, G. F. Hendla, F. Kulaua, V.A. Mocarta, F. Šuberta, itd.

Odbrana završnog rada na drugom ciklusu studija / Aleksandar Balaban

Zakazuje se odbrana završnog rada na drugom ciklusu studija kandidata Aleksandra Balabana, na studijskom programu Muzička umjetnost, smjer za Duvačke instrumente, grupa za Tubu, pod nazivom teorijski dio: „Tuba kao solistički instrument“ i praktični dio: „Solistički koncert (resital)“, za utorak 08.12.2015. godine sa početkom u 14:00 časova, na Akademji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci.

Strana 67 od 84