Pristupno predavanje Vide Brđanin

Dana 6. oktobra 2017. godine u 10.30 časova, kandidatkinja Vida Brđanin održaće pristupno predavanje u učionici br. 7 u suterenu Akademije umjetnosti. Pristupno predavanje organizuje Komisija za pisanje izvještaja za izbor u zvanje nastavnika za užu umjetničku oblast Snimanje za nastavne predmete Fotografija 1-8, Fotografija I i II  a u skladu sa Konkursom za izbor u zvanje nastavnika objavljenim 5. jula 2017. godine.

Obavještenje

Испити код проф. Ванесе Кременовић, заказани за уторак 26.09.2017. год., одржаће се у петак 22.09.2017. год. са почетком у 09,00 часова.

Važno obavještenje

Rektorat Univerziteta u Banjoj Luci je prihvatio Molbu Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjoj Luci ( br. 04-096/17, od 15.09.2017. godine) da se Oktobarski ispitni rok sa 18.09.2017. godine pomjeri za sedam dana i da počne 25.09.2017. godine.


Obavještavamo Vas da u sedmici od 18.09.2017 do 22.09.2017. neće biti ispitnih termina koji se odnose na Oktobarski ispitni rok. Svi ispiti se pomjeraju za 7 dana u odnosu na ranije utvrđene termine.

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2017/2018. godini u trećem upisnom roku i KONKURSI za upis studenata u prvu godinu drugog i trećeg ciklusa studija u drugom upisnom roku

Na osnovu člana 5. i 6. Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 i 90/16), Odluke Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1051/17 od 04.05.2017. godine, o broju redovnih i vanrednih studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na javne visokoškolske ustanove u akademskoj 2017/2018. godini,  raspisuje se   

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2017/2018. godini na Univerzitetu u Banjoj Luci u trećem upisnom roku i KONKURSI za upis studenata u prvu godinu drugog i trećeg ciklusa studija u drugom upisnom roku

Na Akademiji umjetnosti su planirani prijemni ispiti u trećem upisnom roku na prvom ciklusu studija na smjerovima Grafika, Intermedijalna umjetnost, Muzička teorija i pedagogija, Solo pjevanje, Klavir, Violina, Violončelo, Kontrabas, Flauta, Klarinet, Oboa, Montaža i Kamera.

Raspored polaganja prijemnih ispita u trećem upisnom roku na prvi ciklus studija

Strana 12 od 65