Odbrana završnog rada / Martina Čato

Zakazuje se odbrana završnog rada kandidatkinje Martine Čato, na studijskom programu Muzička umjetnost, smjer za Duvačke instrumente, grupa za Klarinet, pod nazivom:

Praktični dio:

            1. FRANCIS POULENC - SONATA for Clatinet and Piano

            2. ERNEST CHAUSSON - ANDANTE ET ALLEGRO

            3. J.S.BACH – SUITE II, prelude

       4. OLIVIER MESSIAEN - KVARTET ZA KRAJ VREMENA, III STAV - AMBIME DES OISEAUX 

Teorijski dio: „Interpretativni aspekti klarinetske dionice u Kvartetu za kraj vremena Oliviera Mesijana“

Komisija za odbranu u sastavu: 

1. mr Dejan Trkulja, docent Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci -predsjednik;

2. mr Nikola Srdić, redovni profesor Akademije umjetnosti Univerziteta u Novom Sadu-mentor;

3. Jasna Grahovac MA, docent Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci-član;

Odbrana završnog rada će se održati 11.06.2018. godine (ponedjeljak) sa početkom u 12:00 časova u prostorijama Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci.

Završni rad sa izvještajem Komisije se može pogledati u biblioteci Akademije umjetnosti.

Obavještenje / Izmjena termina ispita

Obavještavamo vas da je došlo do izmjene termina za ispite iz predmeta Industrijski dizajn i Dizajn ambalaže i pakovanja 1 i 2 kod prof. Jelene Grubor MA, docent za 18.06.2018. godine u 10,00 časova.

Peti muzički festival studenata muzičke pedagogije / Pula / 25.- 26.4.2019

Muzička akademija u Puli 25.-26. 4. 2019. organizuje Peti međunarodni forum studenata muzičke pedagogije, Tema Foruma: Kompetencije studenata muzičke pedagogije: teorijski i praktični aspekti

Dodatne informacije: Muzička akademija Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli osigura će smještaj i hranu za dva studenta i jednog profesora. Smještaj je osiguran za dvije noći (24. 4.-25. 4.; 25. 4.-26. 4. 2019.). 

Rok za prijavu teme i sažetka: 15. 10. 2018. 

Rok za dostavu pisanoga rada: 31. 1. 2019. Rad treba imati pisanu suglasnost mentora čime se potvrđuje da je rad vođen i mentoriran od strane profesora s matične institucije. Slijedi recenzija rada od strane stručnjaka za pojedino područje.

Forum studenata.     Prijavni obrazac.

Obavještenje o pripremnoj nastavi / SPMU

Pripremna nastava na studijskom programu Muzička umjetnost, održavaće se 19. 20. i 21. juna 2018. godine, u prostorijama akademije umjetnost. Organizovan je raspored predavanja na slijedeći način:

09,00 - 10,30 Solfeđo

10,30 - 12,00 Teorija

12,00 - 13,00 Klavirski praktikum

13,00 - 14,30 Etnomuzikologija

Animacikl u Zagrebu

2-9. juni 2018. godine

Učešće na međunarodnom festivalu animacije „Animafest“:

   1. Izložba smjera Animirani film Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci u galeriji „Šira“, Zagreb
   2. Animacikl – interaktivna instalacija , ulice grada Zagreba

Nastavnik: Mladen Đukić MA, docent

Studenti smjera Animirani film: Igor Đurić, Nemanja Vučenović, Žana Forca, Sandra Marić, Milica Čvokić, Tamara Maksimović, Lana Vranješević, Dunja-Helena Von Der Maase, Nikola Vranješ, Fedor Marić

33871897 1955636031177714 7283551681114013696 o

Strana 13 od 98