Obavještenje

Obavještavamo studente da će se ispiti kod profesora Atile Kapitanja i Ivice Stevanovića održati sutra, 14.09.2017. godine sa početkom u 14,00 časova.

AIESEC / Banja Luka

AIESEC je najveća omladinska organizacija u svijetu koja pruža razvoj liderstva kroz globalne razmjene i timska iskustva.

U toku je prijem novih članova te bismo željeli da obavjestimo što veći broj mladih ljudi.  

U prilogu Vam dostavljam poziv za učlanjenje.

ArtLink festival

Otvoreni poziv za učešće na majstorskim kursevima u toku predstojećeg 4. Međunarodnog ArtLink festivala mladih taleneta, koji će se održati od 25. septembra do 8. oktobra 2017. godine, u Beogradu.

Riječ je o projektu "Višegrad - ArtLink scena za mlade" koja okuplja mlade talentovane muzičare iz regiona Zapadnog Balkana. Polaznici će biti u prilici da pohađaju majstorske kurseve Pavela Doležala (Češka), Lukaša Pohuneka (Slovačka), Marije Mahovske (Poljska) i Ištvana Varadaia (Mađarska). Poziv je namenjen studentima gudačkog odsjeka.
Otvoreni poziv, u kome su navedeni svi detalji nalazi se u prilogu.

Rezultati prijemnih ispita u drugom upisnom roku 2017. godine

Centralna komisija za provođenje prijemnih ispita na Akademiji umjetnosti objavljuje rezultate prijemnih ispita na prvom ciklusu studija u drugom upisnom roku za školsku 2017/18. godinu :

DRAMSKE UMJETNOSTI:

- Film i televizija: - Montaža

                         - Filmska i televizijska režija

                         - Kamera        

- Produkcija

LIKOVNE UMJETNOSTI:

- Grafika

- Slikarstvo

- Intermedijalna umjetnost

MUZIČKA UMJETNOST

- Muzička teorija i pedagogija

- Kompozicija

- Gitara

-- Flauta

Na osnovu raspisanog Konkursa za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2017/2018. godini na javnim visokoškolskim ustanovama u drugom upisnom roku, Akademija umjetnosti je organizovala prijemne ispite na prvom ciklusu studija na sva tri studijska programa u drugom upisnom roku od 4. do 8. septembra 2017. godine.

Prijemne ispite su provele stručne komisije za pojedine smjerove studijskih programa imenovane od strane dekana Akademije umjetnosti Rješenjem br. 06-1/2.294/17 . Na osnovu podnesenih izvještaja stručnih komisija za provođenje prijemnog ispita Centralna komisija za prijemne ispite je izvršila provjeru i verifikaciju podnesenih izvještaja te na osnovu toga objavljuje rezultate prijemnog ispita u drugom upisnom roku za školsku 2017/18. godinu.

Primljeni kandidati su obavezni doći lično na upis.

Za upis je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Dvije fotografije 5x6 cm

2. Ljekarsko uvjerenje sa mišljenjem psihologa

3. Dokaz o uplati upisa semestra, školarine i upisnog materijala (uplatnice se mogu dobiti u Studentskoj službi.

Nakon uplate upisni materijal i indeks mogu se preuzeti u Studentskoj službi.

Upis primljenih kandidata obaviće se od 13.09.2017.  do 15.09.2017. godine.

Corps of Army Music-CAMUS i Vojni orkestar Oružanih snaga BiH

U petak 15. septembra na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci će gostovati Corps of Army Music - CAMUS (sastav vojnih muzičara iz Velike Britanije) i Vojni orkestar Oružanih snaga BiH.

- prezentacija je zakazana za 13,00 časova (u trajanju ne dužem od jednog nastavnog sata), prezentacija se odnosi na konkurs za prijem u Oružane snage BiH, za muzičare duvačkih odsjeka. 

http://www.mod.gov.ba/afoto2016/1b040917Javni%20konkurs%20za%20oficire.pdf 

- radionica sa CAMUS i Vojni orkestar OS BiH je zakazana u 14,00 časova gdje bi se svirao repertoar koji ova dva orkestra pripremaju i planiraju nastupiti i u drugim gradovima BiH.

Strana 13 od 65