Prijemni ispit na drugom ciklusu studija - Grafički dizajn

Na prijemni ispit drugog ciklusa studija na smjeru Grafičkli dizajn svi kandidati trebaju dostaviti:

- mapu radova iz oblasti Grafičkog dizajna koja sadrži 10 tabli formata 50x70 cm;  

- umjetničku biografiju, katalog izložbi, portfolio sa reprodukovanim radovima u elektronskoj formi;

- prijedlog umjetničkog istraživanja.

Prijemni ispit će biti održan u srijedu 13. septembra 2017. godine u 12 sati u studiju za Grafički dizajn.

Obavještenje

Ispiti predviđeni za 01.09.2017. godine kod prof. Sonje Marinković i prof. Vesne Mikić su otkazani. Novi termin će biti naknadno utvrđen a potom biti istaknut na sajtu.

Ispitni termin kod prof. Lidije Pajić

Ispit u oktobarskom roku kod prof. Lidije Pajić održaće se:

29.09.2017. godine, Tehnika glasa 1,2,3,4 u 13,00 časova

                                 Tehnika glasa 5,6,7,8 u 14,00 časova.

Obavještenje o rasporedu ispita kod prof. Vanese Kremenović

Ispiti prijavljeni za prvi termin (29.08.2017.) kod prof. Vanese Kremenović će se održati prema slijedećem rasporedu:

- četvrtak, 31.08.2017. pismeni (AMD, Aranžiranje) u 09,00 časova

- petak, 01.09.2017. usmeni (AMD, Aranžiranje) u 09,00 časova

- Elektronska notografija (master) u 11,30 časova.Ispiti prijavljeni za drugi termin 12.09.2017., će se održati tog dana prema slijedećem rasporedu:

- utorak, 12.09.2017. pismeni u 09,00 časova

                                  usmeni u 12,00 časova

- Elektronska notografija u 11,30 časova.

Strana 14 od 65